اصول طراحی بروشور تبلیغاتی

اصول طراحی

اصول طراحی

چند اصل  ساده برای  طراحی بروشور وجود دارد که دانش خاصی نیاز  ندارد ولی اگر رعایت شود بروشور را حرفه ای تر نشان میدهد.

این اصول بین عناصر رنگ ها و ظاهر بروشور تعادل ایجاد کرده و پایداری و انسجام خاصی به بروشور می بخشد .

اصولی که در طراحی بروشور باید رعایت شود عبارت اند از:

  • یک پارچگی و پیوستگی بصری
  • گروه بندی عناصر مرتبط
  • فضای سفید
  • تراز بندی عناصر

یک پارچگی و پیوستگی بصری :

در طراحی  و چاپ بروشور واضح است برای اینکه تاثیر پذیری بیشتری داشته باید از رنگ بندی و ظاهر و پس زمینه یکسان استفاده کرد.

بدیهی است که در هر صفحه اگر از قالب یکسان ، لوگو ، آیکن یکسانی استفاده شود، احساس یکپارچگی و سادگی را به بروشور می بخشد.و همچنین اگر رنگ های  بروشور با یگدیگر هماهنگی داشته باشند ظاهر زیبا تری به بروشور می بخشد .یکپارچگی و پیوستگی بصری که در بروشور وجود داشته باشد درخوانایی و زیبایی و جذاب بودن آن بسیار موثر است.

گروه بندی عناصر مرتبط :

در طراحی بر وشور اگه عناصر و تیتر ها ی موجود در آن گروه بندی نشود برای مخاطب بسیار گیج کننده می شود و مخاطب را سردرگم میکند و نمیداند اول باید کدام قسمت بروشور را ببیند.

و تاثیر پذیری آن را بسیار پایین می آورد.

در صورتی که برای عناصر مرتبط  یک عنوان مناسب انتخاب شود ترتیب و نظم خاصی به بروشور میبخشد و مطالب آن را پایدارتر و  دارای انسجام جلوه میدهد.

فضای سفید:

در بروشور خود حتما از فضای سفید استفاده کنید.

منظور از فضای سفید همان فضای خالی است که در بین عناصر و مطالب وجود دارد.

در بین مطالب به مخاطب اجازه استراحت دهید.

فضای  سفید ارتباط بصری راحت تری ایجاد کرده و و از خستگی مطالب و خستگی چشمی جلوگیری میکند.

تراز بندی عناصر:

عناصر موجود در بروشور اگر در راستای عناصر دیگر قرار گیرد ، تراز بندی عناصر شکل میگیرد. و باعث ارتباط چشمی و جلوگیری از خستگی چشم می شود.