مزایای چاپ سربرگ

مزایای چاپ سربرگ - چاپ آنلاین سربرگ - سفارش چاپ سربرگ

امروزه نامه نگاری در بین شرکت ها و سازمان ها بشکلی رسمی و طبق ضوابط خاصی صورت میپذیرد.بشکلی که ابزار الاتی که در نوشتن یک نامه استفاده میشود بیانگر رسمیت آن سازمان و یا شرکت و میزان پرستیژ کاری آن سازمان است.بدین منظور سازمان ها برای این منظور از انواع سربرگ برای نامه نگاری های رسمی درون یا برون سازمانی از آن استفاده میکنند.

به بیانی ساده تر ،سربرگ نشان دهنده هویت یک سازمان و قانونی بودن یک کسب و کار است.

استفاده از سربرگ تنها به نامه نگاری های یک سازمان محدود نمیشود.بله هرگونه مکاتبه رسمی که صورت میگیرد باید در سربرگ سازمان و شرکت صورت گیرد.بعنوان مثال انواع فاکتورها ،معرفی نامه ها ، قرارداد ها ،رزومه های کسب و کار و انواع بیانیه ها و … در سربرگ نوشته ،تنظیم و ارسال میگردد.

بطور کلی چاپ سربرگ در دو سایز متفاوت چاپ میگردد.در سایز a5  که غیر رسمی تر است و اکثرا در مکاتبات درون سازمانی مصرف دارد و در سایز a4 که حالتی رسمی تر داشته و در مکاتبات بیرون از شرکت و مکاتبات برون سازمانی مصرف دارد.البته استفاده از این دو مورد به محتوای نامه و یا مطلبی که درون آن قید میشود نیز مرتبت است.

و اما سربرگ علاوه بر اینکه در مکاتبات استفاده دارد ،بطور ضمنی نیز دارای مزایایی هست که در ادامه به ذکر آن ها میپردازیم:

  • نشان دهنده رسمیت ،هویت و اقتدار سازمان

در صورتیکه یک سازمان دارای سربرگ باشد نسبت به ارسال نامه ها اقدام نماید ،در نظر مخاطب بسیار رسمی و دارای یک اقتدار سازمانی جلوه خواهد نمود.اما حال فرض کتید که یک سازمان نامه خود را در یک برگه معمولی ارسال نماید.این اقدام علاوه بر اینکه از وجه شما در نزد مخاطب خواهد کاست ،احتمال اینکه نامه شما در بین سایر اسناد مفقود شود بسیار زیاد است.اما در صورتیکه درون یک سربرگ مکاتبه شود ،علاوه بر به رسمیت شناخته شدن شما در نظر مخاطب ،باعث میشد نشانی و شماره تلفن شما را از روی سربرگ به راحتی پیدا نمایند و در مراجعه بعدی به شما دچار سردرگمی نگردند.

  • تاثر سربرگ در اولین ارتباط

در زمانیکه نامه ای را درون سربرگ برای مخاطبتان ارسال مینمایید ،مخاطب با یک نگاه با شما آشنا خواهد شد.بنابراین باید سعی نمایید در طراحی یک سربرگ بشکلی حرفه ای اقدام نمایید.زیر باید بتوانید با یک سربرگ ،اعتماد مخاطب را جلب نمایید.

  • افزایش امنیت مکاتبات

در صورتیکه نامه های شما در سربرگ برای مخاطب ارسال گردد ،راه هرگونه تقلب و سوء استفاده در نوشتن نامه های جعلی از سوی شرکت شما بر سوأ استفاده کنندگان بسته خواهد شد.این موضوع یکی از برجسته ترین و حائز اهمیت ترین مزایای چاپ سربرگ است زیرا در صورت جعل و سوء استفاده ،لطمات جبران ناپذیری به شما وارد خواهد شد.

  • نشان دهنده احترام دو جانبه

در دنیایی که بشکل انلاین و تنها با چند کلیک نیز میتوان نامه ای رسمی را برای شخص یا شرکتی ارسال نمود ،ارسال نامه از طریق سربرگ میتواند احترامی ویژه برای مخاطب را نشان دهد.این احترام برای مخاطب ،احترامی متقابل از سوی وی برای شما را نیز به دنبال دارد.

  • سربرگ ،یک نماینده از شرکت شما نزد مخاطب

با توجه به اینکه در بالای سربرگ نماد و لوگوی شما و در زیر آن آدرس و شماره تلفن ،آدرس سایت ،ادرس ایمیل و … درج خواهد شد ،لذا در صورت نیاز به شما میتوانند از طریق این نماینده غیر زنده شما نزد مخاطب به راحتی با شما ارتباط برقرار نمایند.