هدایای تبلیغاتی چیست

هدایای تبلیغاتی چیست و چه تاثیری در جذب مشتری دارد؟

همه ما هدیه گرفتن را دوست داریم. هدیه انرژی مثبت و حس خوبی را برای ما ایجاد می کند.

شاید فکرکنید دادن هدیه تبلیغاتی باعث ضرر هدیه دهنده می شود در حالی که اصلا این طور نیست .

اتفاقا باعث جذب مشتری شده و در صورتی که مشتری از کیفیت هدیه و بسته تبلیغاتی مورد نظر خوشش بیاید ، مشتری دائم خواهد شد.

واقعیت این است که همه ما محصولات رایگان را دوست داریم به همین دلیل حتی برای یک بار هم شده از آن محصول استفاده میکنیم.

هدایای تبلیغاتی چیست

بعضی از شرکت ها برای معرفی محصولات جدید خود برای مشتریان خود هدایای تبلیغاتی در نظر می گیرند. این روش برای معرفی محصولات روش بسیار خوبی است.

در صورتی محصولات کیفیت خوبی داشته باشند این امر باعث رشد شرکت خواهد شد.

هدایای تبلیغاتی چیست

این هدایای تبلیغاتی نیز می توانند در غالب بن  تخفیف نیز باشند . به این ترتیب که  شرکت بر ای معرفی محصولات خود برای مشتریان خود بن تخفیف قرار می دهد.

برخی از فروشگاهها که برای برای محصولات خود به مشتری بن تخفیف برای یک محصول ارائه داد ه اند  باعث میشود مشتری به محل فروش مراجعه کرد و هنگام مراجعه می توانند بقیه محصولات خود را به مشتری معرفی کنند و این کار باعث بازاریابی محصولات دیگر شده و از همه مهمتر این است که پای مشتری را به فروشگاه با می کنند .

بعضی از شرکت ها با برگزاری جشن و همایش تبلیغاتی و دادن هدایای تبلیغاتی باعث رشد سریعترخود شده برگزاری مسابقه و قرعه کشی و دادن جوایز تبلیغاتی روش بسیار خوبی جهت تبلیغات به حساب می آید.

هدایای تبلیغاتی با مشتری تعامل  و ایجاد می شود و باعث ارتباط بیشتر با مشتری شده وهمین امر در جهت رشد تبلیغات و پذیرفتن آن توسط مشتری بسیار موثر است.