تقویم و سالنامه

سالنامه از ترکیب دو کلمه “سال” و “نامه” می باشد.
سالنامه مجموعه ای از نامه هایی است که فرد در طول سال می نویسد.
تقویم زمانی اختراع شد که آدمی برای یاد آوری روزهای مهم زندگی مثل تولد ، تعیین زمان معین قراردادها احاساس نیاز کرد .
در زمان گذشته دور احتمالا این کار با شمردن روزها انجام شده است . اما با تکامل علم ستاره شناسی و آشنایی با آن و دیگر علوم ، تقویم ها به وجود آمده اند.
از انواع تقویم ها می توان به تقویم میلادی ، شمسی و قمری اشاره کرد.
سر رسید یا سالنامه همان دفتر یادداشت روزانه به حساب می آید با تفاوت اینکه در هر صفحه از آن تاریخ سال قمری ، شمسی و میلادی قرار داده شده است و همچنین یک محصول مناسب جهت تبلیغات به حساب می آید.

دسته بندی سررسید ها بر اساس اندازه و نوع صحافی و چاپ

۱) سررسید جیبی:

سررسید جیبی

       سررسید جیبی

رایج ترین سایز تقویم های جیبی ۱۵*۱۰ cm می باشد.این سایز یک هشتم نامیده میشود.

۲)سر رسید خشتی :

سررسید خشتی

        سررسید خشتی

با اندازه تقریبی۲۱*۲۱ و به شکل مربع می باشدو اندازه های معمول برای چاپ آن ۱۶*۱۶ و ۱۷*۱۷ می باشد.

۳)سررسید پالتویی:

سررسید پالتویی

            سررسید پالتویی

با اندازه تقریبی ۱۲*۱۷ و اندازه تقریبی سایز پالتویی بلند ۲۲*۱۳ cm است.

۴) سررسید رحلی:

سررسید رحلی

          سررسید رحلی

تقویم تشریفاتی با سایز تقریبی ۲۴*۲۴ (رحلی بزرگ)
چاپ می شود.

۵) سررسید وزیری :

سررسید وزیری

             سررسید وزیری

از رایج ترین سررسید های موجود در سایز ۱۷* ۲۴ ( تقریبا اندازه کاغذ B5 (

۶) سررسید رقعی :

سررسید رقعی

            سررسید رقعی

سایز تقریبا ۱۵* ۲۱ cm ( تقریبا اندازه کاغذ (A5
سر رسید های ذکر شده از رایج ترین تقویم هایی است که استفاده می شود.

انواع تقویم بر اساس نوع جلد:
۱) نوع چرمی از مشخصات چرم مصنوعی (PVC) ,(PU ) است هر چه PU آن بیشتر باشد از کیفیت بالاتری برخوردار است.
۲) جلد برجسته
۳) جلد گالینگور: شبیه جلد پایان نامه ها و لوح های تقدیر
۴) سررسید سلفون

انواع تقویم ها از نظر محتوای درون

۱) تقویم دستیار :

در این نوع تقویم هر هفته در یک صفحه چاپ می شود و در انتهای آن تعداد زیادی برگه ها به صورت سربرگ یا سفید وجود دارد.

۲) تقویم هفتگی :

در این نوع تقویم روز های هفته در دوصفحه چاپ می شودو نه در یک صفحه .

۳) تقویم ماهانه :

هر ماه در یک صفحه چاپ می شود.

۴) تقویم یک روزه :

تاریخ هر یک روز در یک صفحه چاپ می شود. و در صفحه روز پنج شنبه ، روز جمعه و تاریخ آن هم چاپ می شود.

۵) تقویم های دو روزه :

در هر صفحه تاریخ ۲ روز در هفته در یک صفحه به صورت ستونی یا سطری چاپ می شود.

انواع صحافی تقویم ها :

۱) صحافی کلاسوری
۲) صحافی فنری و فنری دوبل
۳) صحافی دوخت